Hukuki Şartlar

Ticari Çalışma Şartları SAHMER Ltd. Şti. – Suay Tur seyahat acentesi


1. Uygulanacağı Alan, Arabulucu Sözleşme

İşbu Ticari Çalışma Şartları SAHMER Ltd. Şti.-Suay Tur (bundan mütevellit „Suay Tur“) seyahat acentesi üzerinden yapılan tüm rezervasyonlar için geçerlidir. Suay Tur üçüncü şahısların her bir (seyahat) faaliyetlerine aracılık eder. Suay Tur kendi sorumluluğu altında hiç bir seyahat faaliyeti sunmaz. Rezervasyon durumunda ilgili faaliyete ilişkin (seyahat) sözleşmesi dolaysız olarak sizin ve ilgili otel arasında husule gelir, özellikle işbu faaliyetle alakalı olası talepler ve zorunluluklar 651a sayılı Alman Federal Kanunu’ndan ve münhasıran sadece sizin ve ilgilin otelden ibaret olmaktadır. Sizin ve Suay Tur arasında, rezervasyon çerçevesinde 651 sayılı a ff. Alman Federal Kanunu Yönetmelikleri’nin uygulanmadığı sadece Ticaret Sağlama/Arabulucu Sözleşmesi husule gelir. Devamında gelen şartlar sadece Suay Tur’un Arabuluculuk ve Tahsilat fiili için geçerlidir ve rezervasyonu yapılan konaklama yerlerinin uyguladığı şartlar üzerinde hiç bir etkisi bulunmamaktadır. Bu hususta, her bir otelin her defasındaki, geçerli fiyat listesine ve şartlarına işaret edilir.


2. Rezervasyon

a) Rezervasyon Anlaşması’nın imzalanması ile birlikte ilgili otele Suay Tur üzerinden bağlayıcı, akdedilen bir anlaşma sunmuş olursunuz. Her bir rezervasyon Beyan Elçisi olarak Suay Tur aracılığıyla sizin namınıza ilgili otele yönlendirilir. Sözleşmenin akdedilmesi ile birlikte Beyan Elçisi olarak, Münih’te bulunan Suay Tur aracılığıyla ilgili otel için rezervasyon kabulü husule gelir.

b) Kabul hakkında Suay Tur size rezervasyon onayının gönderilmesi yoluyla bilgi verir. Rezervasyon onayı bulunmayan oda rezervasyonu geçerli değildir. Rezervasyon onayı faks, posta ya da elektronik posta ve müşterinin isteği doğrultusunda kısa bilgi olarak SMS aracılığıyla gönderilir. Ayrıca, Suay Tur teknik riskler dolayısıyla elektronik posta veya SMS yoluyla yapılan gönderilerde onayın erişimine garanti vermez. Rezervasyonun geçerliliği burada etkilenmemiş halde kalır.

c) Suay Tur aracılığıyla iletilen rezervasyon onayının içeriği sizin başvurunuzun içeriğinden sapmışsa, ilgili otel 3 içinde yeni teklifi sunmakla mükelleftir. Şayet Beyan Elçisi konumundaki Suay Tur’a işbu mühlet zarfında kabul beyanınızı bildirirseniz, rezervasyon yeni teklif temelinde husule gelir.

d) Suay Tur ile sizin için yapılan aracılık ücretsizdir. Suay Tur ile aracılık yapılan odaların kar amaçlı tekrar satışı bu nedenle yasaktır. Buna ilaveten, oda kontenjanlarının Suay Tur tarafından sunulan fiyatlardan daha fazla bir fiyatta üçüncü şahıslara tekrar aracılık edilmesi yasaktır. Seyahat edecek kişi üçüncü şahsa devir/satış esnasında rezervasyonun türü ya da ödeme hakkında gerçek olmayan bilgiler verirse, Suay Tur ilgili otel için üçüncü şahsa devrine itiraz etme veya üçüncü şahsa satışta rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. O zaman, ne esas müşterinin, ne de kendisine devir gerçekleşen müşterinin konaklama için talebi bulunmaz.


3. Ödeme

a) Sözleşme edilen ve onaylanan odanın ücretini Suay Tur’a veya Suay Tur ile görüştükten sonra direk olarak otelde ödersiniz. Suay Tur aracı olarak sizin ve ilgili otel arasındaki finansal yürütme görevini ilgili otelin adına ve onun hesaplaması için üstlenir ve ilgili otel için vereceğiniz ücreti tahsil kurumu olarak alma yetkisine sahiptir.

b) Toplam ücret rezervasyon tarihinden itibaren iki hafta içerisinde tam olarak Suay Tur’a ödenmelidir, aksi takdirde rezervasyon geçersiz hale gelir. Bu gibi durumlarda Suay Tur’un rakam 5.a) uyarınca ilgili otel için iptal bedeli talep etme hakkı dokunulmazdır.


4. Rezervasyon Usulleri

a) Standart rezervasyon (liste fiyatlarına indirim yapılmaksızın rezervasyon) otel tarafından genelde varış günü içindeki yerel saate göre 16.00’a kadar korunur. Varış günü içindeki yerel saate göre 19.00’a kadar varılmadığı durumda, rezervasyonunuz Suay Tur tarafından otel için ücrete tabi halde iptal edilir. Saat 16.00’dan kısa bir süre sonra varış gerçekleşirse seyahat eden direk olarak otele öngörülen varış saati hakkında bilgi vermelidir ve otelde bu bilgi kaydının gerçekleştiğini teyit ettirmelidir.

b) Garantili rezervasyon (indirimler nedeniyle iptal edilemeyen rezervasyon) otel tarafında tüm gece boyunca muhafaza edilir.

c) Mühlet zarfında iptal etmeme veya varışın gerçekleşmemesi hallerinde Suay Tur Firması otel için konaklama masraflarını iptal bedeli olarak tüm meblağ halinde alabilir.

d) Özel şartlara bağlı paket eylemler ve fiyatlar için otelin kendine has iptal şartları geçerlidir. Pakette alınan ikincil elden yapılan hizmetler (örn. giriş kartları, müzikal biletleri vb.) ücretsiz olarak iptal edilemez.


5. Rezervasyon Değişikliği ve Yedek Kişi durumda Ek Ücretler

Rezervasyon değişiklikleri veya rezervasyonda belirtilen müşteriden başka, bir yedek kişinin müracaatı halinde her bir rezervasyon değişikliği ve yedek kişi için 30 €’luk Ek Tutar ödenir.


6. İptal Etme ve İptal Etme Bedeli

a) Rezervasyon sizin tarafınızdan konaklamanın başlamasına değin her zaman iptal edilebilir. Bu hususta rezervasyon numarası önemlidir. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için, tüm değişiklikler ve iptaller Suay Tur’a faks aracılığıyla 0049/89/330 92 457 numaraya gönderilmelidir. İptalin zamanı konusunda iletinin Suay Tur’a veya ilgili otele ulaştığı zaman esas alınır. Direk olarak otel ile gerçekleştirilen iptal işlemlerinde iptal beyanının kopyası Suay Tur’a gönderilmelidir.

Zamanında, konaklamadan önce yapılan rezervasyon durumunda bir İptal Numarası verilir. Bu aynı zamanda iptalin olduğuna dair kanıttır ve bu nedenle mutlaka saklanmalıdır.

İlgili otellerin alınan önlemler ve masraflar için uygun bir Telafi olarak iptal bedeli isteyebileceği hatırlanmalıdır. Rezervasyonlarda indirimsiz, normal liste fiyatı ile yapılmışsa aşağıdaki iptal bedelleri geçerlidir. Müşteri tarafından yapılan bir iptalde

1)            Varıştan önceki 4 haftaya kadar toplam bedelin %30’u

2)            Varıştan önceki 3 haftaya kadar toplam bedelin %60’ı

3)            Varıştan önceki 2 haftaya kadar toplam bedelin %80’i

4)            Varıştan önceki bir haftada az ise toplam bedelin %90’ı

5)            Konaklamanın başlayacağı günde ya da orada bulunmama durumunda toplam bedelin %100’ü alınır.

Hiçbir ya da hesaplanan iptal bedellerinin oldukça altında bir ücret uygulandığına dair belge, müşteriden kesin olarak mahfuz tutulur.

ÖNEMLİ, lütfen indirimlerde dikkate alınız: Erken rezervasyon indirimi ya da diğer indirimlerin sunulması durumunda, konaklama başlangıcından önce cayma olursa, ilgili oteller eksik fiyat hesaplaması sebebiyle iptal bedeli olarak toplam bedelin tümünü her zaman talep ederler. Mücbir sebepler durumunda bu geçerlilik taşımaz.

Olası, uygulanacak iptal bedeli Suay Tur tarafından alıkonulur veya müşteri tarafından Suay Tur’a otel için ödeme yapılmalıdır.

b) Rezervasyonun suiistimal edilmesinin önüne geçmek ve ilgili oteli gereksiz olarak yanlış rezervasyonlar ile müşkül duruma sokmamak için, Suay Tur özel durumlarda, müşteri tarafından verilen telefon numarası ile geri dönüt almak mümkün değil ise, iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Bu durumlarda konaklama üzerinde bir hak bulunmaz. Aynısı, müşterinin seyahate çıkmadığı veya Suay Tur’un bu yolla geri dönüt almasının başarısız olduğu rezervasyonlardaki, müşteri tarafından verilen elektronik posta adresi için de geçerlidir. Öncesinde amaçlanmış böyle bir yanıltıcı rezervasyon kanısı nedeniyle iptal edilme yaşanmaması için, size kalan seçenek kredi kartı numaranızı vererek garantili bir rezervasyon yapmaktır.


7. Otel Kategorileri ve Bilgileri

Genel, uluslararası yıldızlarla yapılan otel derecelendirmesi otel standardı üzerine bağlayıcı bir bilgi vermez. Burada yapılan otel derecelendirmesi ilgili otelin kendi değerlendirmesi esasına dayanır. Ayrıca tüm ek otel bilgileri, tasvirleri ilgili otelin kendi bildirilerine dayanır. Suay Tur bu değerlendirmeler, bilgiler ve tasvirler için sorumluluk üstlenmez.


8. Fiyatlar

a) Mevcut yıl ve en uygun fiyat günleri için belirlenen tüm fiyatlar – özel fiyatlar ilgili otel adına verilen ve Suay Tur aracılığıyla gerçekleşen rezervasyonlar için geçerli, akdi olarak üzerinde anlaşmaya varılmış oda fiyatlarıdır. Cayma bedeli ve sigorta fiyata dâhil edilmez.

b) Suay Tur nezdinde Son dakika-, sezon, hafta sonu- veya özel kampanya fiyatları rezervasyon esnasında otomatik olarak dikkate alınır. Bağlayıcı olarak sunulan oda fiyatları gerçekleşen her bir rezervasyon için garanti edilir.

c) Suay Tur’a tanınmayan bir kurumca iletilen oda fiyatları Suay Tur tarafından sürekli olarak güncellenen bir sürece tabi tutulur. Buna rağmen tamaıyla göz ardı edilmemelidir ki, oda otel listesinde görünen fiyatta hala olmayabilir. Bu durumda bağlayıcı olan, rezervasyon yapılabilecek fiyat ilk olarak Suay Tur tarafından bildirilir.


9. Sorumluluk Sınırlandırılması

Arabuluculuk fiili bağlamındaki olası zararlar için, Suay Tur sadece istisnai olarak yaşama, vücuda veya sağlığa zarar dışındaki kasıt ve büyük ihmal durumlarında sorumludur.


10. Veri Güvenliği

Tarafınızdan verilen bilgiler Suay Tur tarafından işlenir. Bu veriler rezervasyon için gerekli olacak şekilde yönlendirilir. Başka amaçlar için tekrar iletilmesi gerçekleşmez. Ayrıca, verilerin toplanmasında veri güvenliği düzenlemelerinde uyulur. Suay Tur verilerinizi rızanız olmadan üçüncü şahıslara vermeyecek veya başka şekilde kullanmayacaktır. İstatistiksel amaçlar için bilgilerin toplanması ve dağıtımı hiçbir şahsi veri içermemektedir.


11. Diğer

Tüm veriler büyük bir titizlikle bir araya getirilir. Veri toplanmasındaki veya aktarılmasındaki olası bir hata için sorumluluk üstlenilemez. Verilerin başka bir veri taşıyıcısına aktarımında, özet olarak da, veya burada öngörülen amaçlardan farklı kullanımı için Suay Tur’dan alınan kesin izne müsaade edilir.


12. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme, Ek Sözleşme

Alman Hukuku geçerlidir. Uygulama yeri Münih’tir. Hiçbir, kamusal, alman yetkili mahkemesine tabiyet göstermeyen tüccarlar ve kişiler için yetkili mahkeme olarak Münih kararlaştırılır. Aksi takdirde yasal olan yetkili mahkeme geçerli olur. Sözlü ek sözleşmeler bulunmaz. Değişiklikler ve tamamlamalar için yazı usulü gereklidir.


13. Bölünebilirlik Hükmü

İşbu Genel Ticari Çalışma Şartları hükümlerinin her biri tamamen veya kısmen sözleşme parçası olmaktan çıkar veya etkisiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı yürürlükte bulunur. Hükümlerin sözleşme parçası olmama ya da etkisiz olması durumlarında, sözleşmenin içeriği yasal yönetmeliklere uyar.